Algemene voorwaarden

Website

Jaren30architect.nl zorgt voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar aangeboden diensten. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Jaren30architect.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Jaren30architect.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van in het verstrekken van informatie. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van inhoud die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: team@jaren30architect.nl

Doe het zelf

Jaren30architect.nl kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor producten en diensten die door haar geleverd zijn. Onderdelen van het voorbereidings-, ontwerp- en bouwproces die door opdrachtgever of derden worden uitgevoerd vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Jaren30architect.nl.

Om de rechten en plichten van zowel opdrachtgever als Jaren30architect.nl helder vast te leggen zijn op alle diensten die door Jaren30architect.nl worden geleverd de algemene voorwaarden van de ConsumentenRegeling 2013 van de Bond van Nederlandse Architecten van toepassing. Een digitale versie hiervan kan worden gedownload via deze link: Algemene Voorwaarden CR2013.

Alle rechten voorbehouden

Jaren30architect.nl, team@jaren30architect.nl

Sontrop Architectuur
Ernst Architect
VanKooten Architect

Neem contact met ons op

Stuur een mailtje of ‎laat je telefoonnummer achter en we bellen of mailen je binnen één dag terug.


het A-team (Ernst en Michael) m: team@jaren30architect.nl a: Grebbeberglaan 15, Utrecht t: 030-7370656

×